Što je UM?

UM Zeline je nepolitička, nevladina i neprofitna organizacija. Osnovana je 13.02.2009. kao "Udruga mladih", a od 05.03.2017. djeluje kao "Udruga za alternativnu kulturu i mlade". Članom može postati svaka osoba s navršenih 15 godina.

Osnivačka skupština 13.02.2009.