Svrha osnivanja je promicanje i razvoj alternativne kulture, urbane kulture te okupljanje mladih, ostvarivanje njihovih interesa kao i poticanje na razne kreativne i društveno korisne aktivnosti.

U suštini djelovanja želimo ponuditi širok spektar kulturno-zabavnih sadržaja koji će zadovoljiti onu manjinu koja se intelektualno ne uklapa u dominantno ruralno-malograđanski mentalni sklop. Da bi to ostvarili neophodan nam je adekvatan prostor u kojem bi se okupljali i provodili aktivnosti.